Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Điêu khắc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210105 22 H00

Mã ngành
7210105
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
H00