Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Đồ hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210104 25 H01

Mã ngành
7210104
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
H01