Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Đồ hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210104 27 H00

Mã ngành
7210104
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
H00