Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Đồ hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210104 26.66 H00

Mã ngành
7210104
Điểm chuẩn
26.66
Tổ hợp môn
H00