Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Đồ hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210104 28 H00

KV2NT

Mã ngành
7210104
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV2NT