Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Đồ hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210104 23 H00

Mã ngành
7210104
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H00