Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 26 H ( văn xét tuyển)

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
H ( văn xét tuyển)