Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 25.5 H01

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
H01