Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 25.25 H00

KV2NT

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV2NT