Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 18 H00

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
H00