Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 19 H00

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
H00