Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nghệ Thuật - Đại học Huế

Hội hoạ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210103 18.5 H00

Mã ngành
7210103
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
H00