Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hùng Vương

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140222 32 A00, B00, D07, D08

Điểm đã tính hệ số

Mã ngành
7140222
Điểm chuẩn
32
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08
Ghi chú
Điểm đã tính hệ số