Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hùng Vương

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140222 23.5 V00, V01, V02, V03

Mã ngành
7140222
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03