Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140222 25.3 H00

Mã ngành
7140222
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
H00