Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140222 28.55 H00

KV2

Mã ngành
7140222
Điểm chuẩn
28.55
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV2