Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140222 23 H00

Mã ngành
7140222
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H00