Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 15 A01, D01, D78

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D78