Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 15 D01, D10, D15, D78

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D10, D15, D78