Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Đại Nam

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 15 C00, D01, D09, D66

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D66