Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Đại Nam

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 19 C00, D01, D09, D66

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D66