Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 14 D01

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D01