Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 26.55 D01, D10, D14

TTNV <=1

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
D01, D10, D14
Ghi chú
TTNV <=1