Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 23.59 D01, D78, D96

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
23.59
Tổ hợp môn
D01, D78, D96