Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220210 23.75 D01, D14, D15

Mã ngành
7220210
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
D01, D14, D15