Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 20 D01, D06, D10, D78

Ngoại ngữ x2

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01, D06, D10, D78
Ghi chú
Ngoại ngữ x2