Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 19 D01, D06, D10, D78

Môn Tiếng Anh hệ số 2

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D06, D10, D78
Ghi chú
Môn Tiếng Anh hệ số 2