Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 15 A01, D01, D06, D10

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D06, D10