Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Nguyễn Trãi

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 22 A01, C00, D01, D63

TTNV <=2

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D63
Ghi chú
TTNV <=2