Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nguyễn Trãi

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 20 A01, C00, D01, D63

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D63