Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Phương Đông

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 20 D01, D06

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01, D06