Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 14 D01

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D01