Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Dân lập Phương Đông

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 16 D01, D06

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D01, D06