Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 25 D01, D06

TTNV <= 5

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D01, D06
Ghi chú
TTNV <= 5