Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 21.61 D01, D06

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
21.61
Tổ hợp môn
D01, D06