Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 25.5 D01, D06, D10

TTNV <=4

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
D01, D06, D10
Ghi chú
TTNV <=4