Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 17.5 D01, D10, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
D01, D10, D15