Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 16 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15