Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 21 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15