Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 17.5 D01, D06, D15, D43

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
D01, D06, D15, D43