Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220209 15 D01, D06, D15, D43

Mã ngành
7220209
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D06, D15, D43