Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 20.58 D01, D03, D78, D96

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
20.58
Tổ hợp môn
D01, D03, D78, D96