Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 15.44 D01, D03, D78, D96

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
15.44
Tổ hợp môn
D01, D03, D78, D96