Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 22.34 D01, D03, D10, D15

TTNV <=2

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
22.34
Tổ hợp môn
D01, D03, D10, D15
Ghi chú
TTNV <=2