Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 21 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15