Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 20.5 D01, D10, D15

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
D01, D10, D15