Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 17.25 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15