Thứ bảy, 22/6/2024
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 16 A01, D01, D03, D66

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D66