Thứ hai, 27/6/2022
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220203 15 A01, D01, D03, D66

Mã ngành
7220203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D66