Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 20.1 C00, D01, D09, D66

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D66