Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 19 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10