Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 21 C00, D01, D09, D66

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D66