Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 18.58 D01, D02, D10, D14

TTNV <=1

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
18.58
Tổ hợp môn
D01, D02, D10, D14
Ghi chú
TTNV <=1