Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 15.04 D01, D02, D78, D96

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
15.04
Tổ hợp môn
D01, D02, D78, D96