Thứ năm, 29/2/2024
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 13 A01, D01, D02, D66

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A01, D01, D02, D66