Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202 15 D01, D02, D15, D42

Mã ngành
7220202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D02, D15, D42