Thứ sáu, 24/3/2023
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 24.4 A01, D01, D04, D66

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D66