Thứ ba, 21/9/2021
Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 20.5 A01, D01, D04, D66

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D66