Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 23 D01, D04, D15, D45

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D04, D15, D45