Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 24.85 D01, D04, D15, D45

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
24.85
Tổ hợp môn
D01, D04, D15, D45