Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140234 25.75 D01, D04, D15, D45

Mã ngành
7140234
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
D01, D04, D15, D45