Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Tiếng Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140233 21 D01, D03, D10, D15

TTNV<=2

Mã ngành
7140233
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01, D03, D10, D15
Ghi chú
TTNV<=2