Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Tiếng Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140233 21.79 D01, D03, D78, D96

Mã ngành
7140233
Điểm chuẩn
21.79
Tổ hợp môn
D01, D03, D78, D96