Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Sư phạm Tiếng Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140233 17.72 D01, D03, D78, D96

Mã ngành
7140233
Điểm chuẩn
17.72
Tổ hợp môn
D01, D03, D78, D96