Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Quy Nhơn

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 22.25 T00, T02, T03, T05

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
T00, T02, T03, T05