Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 32.83 M02, M03, M13

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
32.83
Tổ hợp môn
M02, M03, M13