Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 21 C00, C19, D01, D66

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, C19, D01, D66