Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 26 T00, T02, T03, T05

Năng khiếu hệ số 2

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
T00, T02, T03, T05
Ghi chú
Năng khiếu hệ số 2