Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 20.5 T00

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
T00