Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Tây Nguyên

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 18 T01

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
T01