Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 31.75 T00

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
31.75
Tổ hợp môn
T00