Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 32 N00, N01

Điểm đã tính hệ số

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
32
Tổ hợp môn
N00, N01
Ghi chú
Điểm đã tính hệ số