Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Hùng Vương

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 24 T00, T02, T05, T07

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
T00, T02, T05, T07