Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 17.81 T00, T02, T03, T05

NK6 >=4.5;TTNV<=2

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
17.81
Tổ hợp môn
T00, T02, T03, T05
Ghi chú
NK6 >=4.5;TTNV<=2