Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 20.63 T00, T02, T03, T05

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
20.63
Tổ hợp môn
T00, T02, T03, T05