Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 18 T02, T03, T07

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
T02, T03, T07