Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 18 T00, T03, T04, T05

NK >=6.5

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
T00, T03, T04, T05
Ghi chú
NK >=6.5