Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 18 T00, T03, T04, T05

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
T00, T03, T04, T05