Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 24.66 T00

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
24.66
Tổ hợp môn
T00