Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Đồng Tháp

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 23 T00, T05, T06, T07

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
T00, T05, T06, T07