Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Vinh

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 26 T00, T01, T02, T05

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
T00, T01, T02, T05