Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Vinh

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 30 T00, T01, T02, T05

Trên thang 40

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
30
Tổ hợp môn
T00, T01, T02, T05
Ghi chú
Trên thang 40