Thứ tư, 22/3/2023
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 22 B03, C00, C14, C20

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
B03, C00, C14, C20