Thứ năm, 13/6/2024
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 25 B03, C00, C14, C20

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
B03, C00, C14, C20