Thứ bảy, 2/7/2022
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Giáo dục Thể chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140206 24 C00, C14, C20

Mã ngành
7140206
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
C00, C14, C20