Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 17 D01, D04, D10, D78

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D04, D10, D78