Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 D78

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D78