Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hạ Long

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 18 A01, D01, D04, D78

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D78