Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Quy Nhơn

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 19.5 A01, D01, D04, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D15