Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Quy Nhơn

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 22.25 A01, D01, D04, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D15