Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 24.63 A01, D01, D04, D11

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
24.63
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D11