Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 26 A01, D01, D04, D11

Thang điểm 40

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A01, D01, D04, D11
Ghi chú
Thang điểm 40