Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Lạc Hồng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15 C00, C03, C04, D01

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C03, C04, D01