Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hùng Vương

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 19 A01, D11, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, D11, D14, D15