Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Hùng Vương

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 17 D01, D11, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
D01, D11, D14, D15