Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 35.07 D01, D14, D15, D78

TTNV <=1

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
35.07
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=1