Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 25.31 D01, D14, D15, D78

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
25.31
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78