Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 26.19 D04

NV<=2

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
26.19
Tổ hợp môn
D04
Ghi chú
NV<=2