Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 24.86 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
24.86
Tổ hợp môn
D01, D04