Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Trà Vinh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15 D01, D09, D14

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01, D09, D14