Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 14 D01

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D01