Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 25.83 D01, D04, D15, D45

TTNV <=1

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
25.83
Tổ hợp môn
D01, D04, D15, D45
Ghi chú
TTNV <=1