Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 24.78 D01, D04, D78, D96

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
24.78
Tổ hợp môn
D01, D04, D78, D96